oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Veřejná sbírka na opravu kostela

 Veřejná sbírka   „Rekonstrukce a opravy kostel a Svaté Anny v Božím Daru "

Veřejná sbírka dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů

Jedním z nejrozšířenějších způsobů finanční podpory je i veřejná sbírka. Město Boží Dar zřídilo tuto sbírku na podporu kostela sv. Anny města Boží Dar.

K této veřejné sbírce, na kterou vydal Krajský úřad Karlovarského kraje osvědčení č.j. 1698/FI/16 je otevřen zvláštní bankovní účet číslo:

115-262370247/0100, IBAN CZ0401000001150262370247 vedený u Komerční banky, a.s.

Sbírka s názvem „Rekonstrukce a opravy kostela sv. Anny v Božím Daru“ je otevřena od 1.7.2016 na dobu neurčitou.

Finanční příspěvky lze i vložit do sbírkové pokladničky před objektem kostela sv. Anny.

č.ú. sbírky: 115-262370247/0100

Děkujeme za přispění.

Finanční příspěvky budou použity pro potřeby kostela sv. Anny Boží Dar.