oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Den požární bezpečnosti

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pořádá v pátek 13. října preventivně výchovnou akci “Den požární bezpečnosti”, kterou chceme zejména upozornit na důležitost požární prevence. Datum není vybráno náhodně. Navzdory pověře o nešťastném „pátku třináctém“ mají lidé svou bezpečnost především ve vlastních rukou. Pokud vědí, jak se správně chovat, dodržují základní pravidla a chovají se rozumně, významně se sníží riziko, že dojde k neštěstí a že budou potřebovat pomoc hasičů nebo jiných záchranářů.

Dle statistik je stále nejvíc požárů způsobeno lidskou nedbalostí - faktorem, který každý z nás může ovlivnit. Nejčastěji jde o neopatrnost při kouření (odhozený nedopalek cigarety), manipulaci s otevřeným ohněm (svíčky ponechané bez dozoru, zatápění, vaření) nebo zanedbání bezpečnostních předpisů.

Vůbec nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech, při kterých jen v letech 2006 – 2016 zemřelo 732 osob. Průměrně tedy takto zemře 66 osob ročně. Obecně platí, že usmrcené osoby v domácnosti tvoří nadpoloviční většinu všech usmrcených osob při požárech.

Aby tato čísla byla co nejnižší, je nejúčinnějším nástrojem prevence. Hasiči se proto všemi možnými cestami snaží realizovat preventivně výchovnou činnost, upozorňovat na rizika vzniku požárů a jejich nejčastější příčiny a také na to, jak se chovat v případě vzniku dalších mimořádných událostí (povodeň či jiná přírodní katastrofa nebo havárie způsobená jak lidským tak technickým selháním).

 

 

 

 

Kalendář akcí

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit