oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Pamětní medaile J. O. Schlik a pamětní medaile Stephan Schlik 500 let Tolaruk zakoupení v našem infocentru

Na Božím Daru pokřtěna pamětní medaile k 500.výročí ražby šlikovských tolarů a 1.výročí zápisu do UNESCO

V pivovaru Červený Vlk na Božím Daru v předvečer Anenské pouti v pátek 23.07.2020 představil starosta města Ing. Jan Horník široké odborné veřejnosti novou pamětní medaili. Události se zúčastnili  zástupci šlechtické rodiny Schlik Margareta Pospíchalová Schliková s manželem Jiřím a Rita Schliková, dále historička Miluše Kobesová a zástupci numismatických společností.

Medaile byla vyražena k 500. výročí počátku ražby jáchymovských tolarů Štěpánem hrabětem Schlikem a k 1. výročí zapsání Hornické krajiny Krušnohoří/ Erzgebirge seznam světového dědictví UNESCO.

Autorem pamětní medaile je akademický sochař a medailér Vladimír Oppl. Na realizaci medaile se podílely společnosti Služby Boží Dar s.r.o. a J. M. Schlik s.r.o., Vokšice.

K založení města Boží Dar došlo v roce 1533 pravděpodobně na místě hornické vesnice zvané Wintersgrün. Roku 1546 Jan Fridrich I. udělil Božímu Daru městská a horní práva. Roku 1546 se Boží Dar stal součástí Českého království.

V okolí Božího Daru se těžil kasiterit, cínová a především stříbrná ruda. A právě stříbro vytěžené nejen v okolí Jáchymova, ale i Božího Daru plynulo do Jáchymovské mincovny, kde se razily slavné tolary.

Po 500 letech od ražby prvního oficiálního šlikovského tolaru se Boží Dar zapsal do historie numismatiky ražbou pamětní medaile. Šlikovskou tradici na medaili připomíná na minci portrét Štěpána Schlika.

Vyražena byla ve firmě TRIGA-K ve dvou variantách: ve stříbře (Ag 999/1000, průměr 40 mm, váha 32,70 g) a v patinovaném postříbřeném tombaku.

Nové medaili požehnal pan farář Pavol Kavec, který tak zastoupil ostrovského faráře Marka Hrice.

Této slavnostní události se zúčastnili zástupci města Boží Dar, jednatelka společnosti Služby Boží Dar s.r.o. Ing. Blanka Nováková, na jejíchž bedrech byla celá logistika ražby. Dále Ing. Evžen Škňouřil, předseda Evropské numizmatické asociace Praha s chotí, MUDr. Zdeněk Petráň, místopředseda České numismatické společnosti Praha s chotí. Pozvání přijal i Tomáš Harant, numizmatik a zároveň potomek Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a další hosté.

Nové pamětní medaile v limitované edici 200 kusů lze zakoupit přímo v Infocentru na Božím Daru nebo je možné zaslat poštou. Stříbrná mince v jednoduché etui stojí 1880,- Kč, postříbřená v etui  800,- Kč (+ poštovné).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pamětní medaile k výročí 450 let od narození a 400 let od popravy českého šlechtice Jáchyma Ondřeje Schlika

(autor akademický sochař a medailér Vladimír Oppl)

Vzdělaný český šlechtic narozený dne 9.9.1569 v západočeském Ostrově ve starobylé luteránské rodině nejprve vystudoval univerzitu v saské Jeně a později se stal jejím rektorem. Několik let působil jako vychovatel saských princů na drážďanském dvoře. Jako čelný představitel luteránů se od roku 1608 angažoval v české stavovskéo pozici. V roce 1611 se za vlády českého krále Matyáše II. stal královským maršálkem. Po zvolení Fridricha Falckého roku 1619 českým králem, získal úřady zemského sudího a zemského správce Horní Lužice. Po bitvě na Bílé hoře dne 8.11.1620 se snažil řadou omluvných dopisů zachránit si nejen život, ale i rodový majetek. Císařský zemský komisař a Schlikův vzdálený příbuzný Karel I. z Lichtenštejna se snažil Jáchymovi Ondřejovi pomoci, ale i jeho snaha byla marná. Císař Ferdinand II. byl nemilosrdný, a tak nakonec Jáchym Ondřej Schlik jako první z českých pánů vystoupil dne 21.6.1621 na popravčí lešení na dnešním pražském Staroměstském náměstí, kde mu kat Jan Mydlář setnul hlavu a pravou ruku. Hlava s rukou přes ústa pak byla pro výstrahu spolu s hlavami dalších popravených českých pánů vystavena na věži Karlova Mostu. Po četných prosbách Schlikovy manželky byla hlava Jáchyma Ondřeje Schlika jako jediného z popravených předána jeho rodině.

Vladimír Oppl

Je významný český akademický sochař a medailér narozený 1953 v Ústí nad Labem. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, žák profesorů Jana Kavana a Josefa Malejovského. Jeho medailérské práce jsou charakteristické zaměřením na propracované drobné detaily. K jeho nejznámějším realizovaným návrhům patří Řád Tomáše Garrigua Masaryka všech tříd a kromě českého oběžného padesátihaléře je to především česká oběžná dvacetikoruna s vyobrazením knížete Václavana koni. Je též autorem zlaté pamětní mince Nové Město Pražské ze sady KarelIV., která byla na přelomu tisíciletí oceněna jako Nejkrásnější zlatá mince světa. Jako autor se pravidelně účastní soutěží na návrhy mincí a medailí vyhlašovaných Českou národní bankou, zpracovává návrhy pro Českou mincovnu a.s., Pražskou mincovnu a.s., Národní Pokladnici s.r.o. i zahraničnízadavatele. V roce 1996 vytvořil žulového lva pod sochou Jana Žižky na Vítkově. K jeho posledním významným dílům patří kromě série současných oběžných dvacetikorun s portréty tří českých prezidentů a významných osobností České národní banky především největší ražená zlatá mince na světě v hodnotě 100 miliónů korun k výročí vzniku Československé republiky.

Pamětní medaili lze zakoupit v našem infocentru. 

Mince směs kovů tombak        330,-Kč + poštovné a balné.

Mince postříbřená                      550,-Kč + poštovné a balné.

Mince stříbro                            1650,-Kč + poštovné a balné.

Kalendář akcí

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit