oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Montánní kulturní dědictví

Evropský fond pro regionální rozvojInterreg V A

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“
kód CCI:2014TC16RFCB01

Projekt: 

„Montánní kulturní dědictví“

Registrační číslo: 100265914

Lead partner projektu: Město Boží Dar
Projektový partner projektu 1: Obec Breitenbrunn
Projektový partner projektu 2: Město Jáchymov
  • Žádost o poskytnutí dotace byla předložená Lead partnerem – městem Boží Dar dne 15.1.2016
  • Monitorovací výbor projednal a doporučil žádost na jednání dne 13.9.2016
  • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 21.10.2016

Doba realizace projektu:

od 15.01.2016 do 30.06.2019.

Plán výdajů:

Kooperační partner Dotační prostředky EU v € % Dotační prostředky ČR v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
LP - Boží Dar 1 067 125,63 85,00 62 772,10 5,00 122 544,19 10,00  1 255 441,92
PP 1 - Breitenbrunn 1 498 211,95 85,00 0,00 0,00  264 390,35 15,00 1 762 602,30
PP 2 - Jáchymov 589 589,20 85,00 34 681,72 5,00 69 363,44 10,00 693 634,36
Celkem 3 154 926,78 85,00  97 453,82 2,63  459 297,98 12,37 3 711 678,58


Prioritní osa:
Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Investiční priorita b):
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zachování kulturních památek a jejich okolí. V Božím Daru je to záchrana kostela sv. Anny, v Jáchymově obnovení latinské knihovny a v Breitenbrunnu revitalizace muzea úzkokolejky. Tím dojde k posílení cestovního ruchu, což je hlavní ekonomický faktor v regionu.

Obsah projektu / aktivity projektu:

1. Sanace kostela sv. Anny a okolí Realizace LP
2. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého Realizace LP
3. Rekonstrukce Muzea Saské úzkokolejné dráhy  Realizace PP 1
4. Latinská knihovna vč. expozice Realizace PP 2

Průběh realizace projektu

Kalendář akcí

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit