oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Revitalizace části místní komunikace města Boží Dar na p.p.č. 857/6 k.ú. Boží Dar

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
Program obnovy venkova

Projekt: 

„Revitalizace části místní komunikace města Boží Dar na p.p.č. 857/6 k.ú. Boží Dar“

V rámci dotačního programu Krajského úřadu Karlovarského kraje město Boží Dar získalo dotaci na zpevnění části místní komunikace, navazující na stávající část s živičným krytem o délce cca 83 metrů. Funkce a význam stavby spočívá ve zlepšení a zkvalitnění podmínek využívání celé šíře této místní komunikace, maximálního zvýšení bezpečnosti silničního provozu a vylepšení dopravy.

Šířka zpevněné části je cca 2 metry, přičemž byla oddělena od části opatřené živičným krytem stávajícím obrubníkem založeného do betonu. Konstrukční vrstvu zpevňované části místní komunikace tvoří od rostlé zeminy podklady ze štěrkodrtě, lože z těženého kameniva a žulové kostky. Prostor směrem k zástavbě byl ohraničen záhonovým obrubníkem ze žuly a betonu.

Projekt byl realizován od 1. 5. – 31. 10. 2018. Náklady přímo související se stavbou činily 309.645,70 Kč, z čehož dotace poskytnutá Karlovarským krajem činila 202.000,- Kč.

Živý kraj

www.zivykraj.cz

 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit