oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Komunikační propojení Boží Dar - Ryžovna

Evropský fond pro regionální rozvojOperační program životní prostředí

Projekt: 

„Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 1.část - stezka Boží Dar – Špičácká“

Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Primární oblast podpory: 6.2 – Podpora biodiverzity

Identifikační číslo projektu: 26988318

Číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/13.21454

V oblasti Božího Daru se nachází Božídarské rašeliniště – národní přírodní rezervace s nově rekonstruovanou naučnou stezkou. Oblast je důležitou součástí společné sasko-české nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO – projektu „Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UMESCO“.

Celá tato oblast je už nyní hojně navštěvovaná v průběhu celého roku. Hlavním problémem je pohyb pěších a cyklistů po silně frekventované silnici III/2196 Boží Dar – Horní Blatná. Projekt řeší výstavbu prvního úseku stezky, která po dokončení všech úseků propojí Boží Dar s osadou Ryžovna. Tento úsek je dlouhý 1494 m, stezka je navržená v šíři 3 m, tj. 2m asfaltový pruh a 0,5m oboustranné krajnice. Výstavbou stezky dojde ke zlepšení bezpečnosti turistů při poznávání vzácných přírodních památek.

Na základě veřejné obchodní soutěže se stala zhotovitelem firma EUROVIA a.s. Praha – odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary.

Základní cena díla činí: 14 799 169,- Kč + 21% DPH: 3 107 825,- Kč, celkem cena vč. DPH: 17 906 994,- Kč

Termín realizace stavebních prací: 08/2014 - 30.09.2015

Ve Fotogalerii projektu můžete sledovat postup stavby v časovém sledu:

od zahájení do června 2015

od července k 15. září 2015

k 8. říjnu 2015

k 30. listopadu 2015

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“

21.04.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit