oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Předprojektové studie

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
Program obnovy venkova - podprogram č. 5

Projekt: 

„Předprojektové objemové, pohledové, dispoziční a proveditelnostní studie infrastr. objektů v HR E/K“

Předmětem realizovaného projektu bylo vypracování tří předprojektových studií včetně jejich proveditelnosti v oblasti vylepšení infrastruktury (návštěvnických služeb). Studie budou sloužit jako základ pro projektové dokumentace stavebních investic.

Studie č. 1: přeměna objektu bývalé Celnice Boží Dar na Muzeum Krušnohoří (Miriquidi).

Studie č. 2: objekt služeb s ubytováním a podzemním parkovištěm.

Studie č. 3: technické zázemí pro letní/zimní údržbu veřejného prostranství.

Projekt byl realizován od 4. 2. 2020 do 31. 12. 2020 a byla na něj poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši 802.000,00 Kč.

 

Živý kraj

www.zivykraj.cz

 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

01.03.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit