oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Obnova zábradlí mostků a navazujících opěrných zdí

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Program obnovy venkova 2022 – 2024

Projekt: 

„Obnova zábradlí mostků a navazujících opěrných zdí v intravilánu obce Boží Dar“

Doba realizace projektu:

do 31. 12. 2022

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a extrémním vlivům počasí (přívalové deště, sníh, mráz, vlhkost) v oblasti Božího Daru a přilehlého Krušnohoří dochází k extrémnímu zatěžování dřevěných prvků mostních objektů. Proto byla realizována obnova zábradlí se zvýšením ochrany jeho vodorovných prvků. Tato obnova spočívala v broušení stávajících dřevěných částí, jejich tmelení a provedení nových nátěrů. Poškozené dřevěné prvky byly nahrazeny kompletně novými díly. U vodorovných prvků zábradlí byla umístěna povlaková krytina, kotvená svařovanými spoji s krycí lištou z poplastovaného plechu. Tímto postupem se významně navýšila životnost mostních zábradlí.

Obnoveny byly následující objekty:

  • zábradlí mostku přes Božídarský potok u kostela sv. Anny,
  • zábradlí na opěrné zdi Božídarského potoku,
  • zábradlí mostku na Božídarském potoce,
  • zábradlí mostku na zaústění Božídarského potoka.

Na projekt byla poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši 250.000,00 Kč.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit