oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Kazatelna v kostele sv. Anny v Božím Daru

MK ČR

Program restaurování movitých kulturních památek na rok 2022

Projekt: 

„Kazatelna v kostele sv. Anny v Božím Daru“

Kostel sv. Anny z roku 1593 se nachází na území památkové zóny – Hornické kulturní krajiny Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar, která je zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kostel byl v roce 2012 převeden do vlastnictví města Boží Dar. Město Boží Dar s pomocí fondů EU a státního rozpočtu objekt kostela zcela zrekonstruovalo. Znovuotevření kostela se uskutečnilo 24. července 2021.

Kazatelna je ve špatném technickém stavu. Z větší části byla v průběhu první poloviny 20. století nekvalitně přemalována. Polychromie je plošně uvolněná, zčásti chybí, zejména ve vnitřním prostoru nad vstupem. Korpus kazatelny byl po dobu oprav kostela na základě rozhodnutí orgánu památkové péče odstrojen od sochařské výzdoby, která byla uložena dočasně na určeném místě.

Po dobu oprav kostela vzrostla ještě více vlhkost uvnitř objektu díky betonážím, opravě omítek, výmalbě apod. Po zprovoznění topení a celého odsušovacího systému došlo k postupnému poklesu vlhkosti v objektu kostela. Vlivem klesající vlhkosti v kostele v důsledku uvedených realizovaných opatření došlo k postupnému seschnutí dřeva kazatelny a uvolnění dřevěných čepů, které drží korpus pohromadě. I přes zabalení došlo k významnému znečištění kazatelny prachem. Korpus kazatelny díky této situaci bohužel dosáhl havarijního stavu. Je nezbytné realizovat nejprve celkové restaurování nosné architektury kazatelny a poté teprve řešit restaurování a zpětnou montáž evangelistů a další řezbářské výzdoby.

Kazatelna v kostele sv. Anny v Božím Daru

2. etapa

V roce 2023 byly provedeny restaurátorské práce na korpusu kazatelny, tedy petrifikace, truhlářské práce vč. zajištění statiky, lepení řezeb a jejich doplnění, ošetření nepohledových částí, polychromie architektury, zpětná montáž a vypracování restaurátorské zprávy na truhlářské práce. 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

01.03.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit