oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Krušnohorské muzeum Miriquidi

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
Program obnovy venkova

Projekt: 

„Krušnohorské muzeum Miriquidi – projektová dokumentace“

Předmětem realizovaného projektu bylo zpracování projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení rekonstrukce historického objektu celnice z doby první ČR včetně všech celních objektů a jejich okolí, a to za účelem přeměny na Krušnohorské muzeum Miriquidi s turistickými službami. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci objektu bývalé celnice (objekt A), demolici nepůvodního objektu garáží a následné výstavby nové budovy (objekt B) a přestavbu objektu garáží (objekt C). Součástí projektové dokumentace bude i parter areálu (relaxační zóny, zeleň apod.).

Projekt byl realizován od 27. 10. 2021 do 31. 10. 2023 a byla na něj poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši 1 000 000,00 Kč.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“

21.04.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit