oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Revitalizace části místní komunikace na Božím Daru - propojení větve "S" k požární nádrži

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
Program obnovy venkova

Projekt: 

„Revitalizace části místní komunikace na Božím Daru - propojení větve "S" k požární nádrži“

Předmětem realizovaného projektu je rekonstrukce stávající pěší štěrkové cesty, v zastavěném území k.ú. Boží Dar, která propojuje uliční část města s požární nádrží.

Dotčená část místní komunikace byla v nevyhovujícím stavu, proto její kryt byl zrekonstruován na kryt z asfaltu. Cesta je 3,5 m šířky a 31,6 m délky. Funkce a význam cesty spočívá ve zlepšení a zkvalitnění podmínek užívání stávajících místních komunikací města jako celku.

Projekt byl realizován od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 a byla na něj poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši 222.590,00 Kč.

Živý kraj

www.zivykraj.cz

 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

01.03.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit