oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Dopravní propojení Centrální Krušnohoří - I

Evropský fond pro regionální rozvojCíl 3

Ministerstvo místního rozvoje České republiky Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Projekt: 

„Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří – I.etapa / Grenzübergreifendes Verkehrverbindung in Region Zentral Erzgebirge – I. Etappe“

Registrační číslo: 100011794

Město Boží Dar svůj rozvoj vždy spojovalo s rozvojem širší příhraniční oblasti Krušných hor. Přeshraniční spolupráce pomáhá zmírnit okrajový charakter příhraničních měst a obcí na české i německé straně státní hranice. V roce 2008 byl zpracován dokument „Mikroregion Centrální Krušnohoří – Projektové záměry r. 2008 – r. 2013“. Obsahuje projekty, které zamýšlení realizovat české i německé obce a města: Boží Dar, Jáchymov, Loučná pod Klínovcem, Breitenbrunn a Kurort Oberwiesenthal.

Prvním projektem, který bude společně realizován je projekt „Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří – I.etapa“ – číslo projektu 100011794.

 • Projekt předložen 10.9.2008
 • Projednán a schválen Monitorovacím výborem dne 8. - 9.12.2008

Doba realizace projektu:

od 01.02.2009 do 30.11.2011.

Projekty jednotlivých partnerů:

Lead partner: Město Boží Dar

 1. Boží Dar – Rekonstrukce komunikací III.etapa ( včetně mobiliáře a mechanizace)
 2. Modernizace hraničních přechodů Hubertky, Tellerhäuser, Český Mlýn 1 – česká strana 

PP 001: Obec Breitenbrünn

 1. Parkoviště (výchozí místo turistických tras)
 2. „Klüghäuser cesta“
 3. Cesta k hraničnímá přechodu Mílov
 4. Hraniční přechody – německá strana
 5. Mobiliář
 6. Mechanizace 

PP 002: Město Kurort Oberwiesenthal

 1. Hraniční přechod „Am Börnerweg“ - německá strana

PP 003: Loučná pod Klínovcem

 1. Propojení cyklostezek s centrem města Loučná pod Klínovcem
 2. Pěší komunikace – lyžařský koridor

Plán výdajů:

Partner projektu Dotace EU % Státní - ČR % Obec/Město % Celková částka
Projektpartner Fördermittel der EU % Sachsens % Gemeinde/Stadt % Gesamtsumme
Boží Dar 2 136 111 € 85 125 653 € 5 251 308 € 10 2 513 072 €
Breitenbrunn 303 450 € 85 17 850 € 5 35 700 € 10 357 000 €
Kurort Oberwiesenthal 6 341 € 85 373 € 5 747 € 10 7 461 €
Loučná pod Klínovcem 753 202 € 85 44 306 € 5 88 613 € 10 886 121 €
Celkem/Gesamt 3 199 104 €   188 182 €   376 368 €   3 763 654 €

 

Cíl projektu:

Realizací celého projektu bude vytvořena souvislá dopravní síť – tj. provázání komunikačního systému ( silničních komunikací i cyklostezek ) na české i německé straně, včetně modernizace hraničních přechodů. Dále pořízení mechanizace pro zajištění a údržbu letního i zimního provozu na komunikacích a cestách i z pohledu zajištění hospodářské prosperity Centrálního Krušnohoří.

Projekty se navzájem doplňují a vyznačují se silným přeshraničním efektem.

Postup jednotlivých staveb sledujte ve fotogalerii:

Komunikace

Hraniční přechody

Dodávka vozidla UNIMOG

Stavby obce Breitenbrunn

Informační tabule

Odstranění havarie opěrné zdi

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

01.03.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit