oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Dopravní propojení Centrální Krušnohoří - II

Evropský fond pro regionální rozvojCíl 3

Ministerstvo místního rozvoje České republiky Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Projekt: 

„Přehraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa / Grenzübergreifende Verkehrverbindung in Region Zentrales Erzgebirge“

Registrační číslo: 100020763

Projekt navazuje na projekt „Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří - 1.etapa" a je tak postupné naplňován záměr Mikroregionu Centrální Krušnohoří - dopravní propojení české a německé části vrcholové oblasti Krušných hor.

Lead partner: Město Boží Dar - starosta Ing. Jan Horník
PP 001: Obec Breitenbrunn - starosta Ing. Ralf Fischer

Doba realizace projektu:

07/2010 - 12/2013

Projekty jednotlivých partnerů:

Lead partner: Město Boží Dar

  1. Klínovec - přístupová komunikace - Rekonstrukce

PP 001: Obec Breitenbrünn

  1. Celní silnice OT Rittersgrün
  2. Propojení sítě turistických cest ze Schwarzenbergu přes Breitenbrunn na hraniční přechod Mílov

Plán výdajů:

Partner projektu Dotace EU % Státní - ČR % Obec/Město % Celková částka
Projektpartner Fördermittel der EU % Sachsens % Gemeinde/Stadt % Gesamtsumme
Boží Dar 1 530 413 € 85 90 024 € 5 180 049 € 10 1 800 486 €
Breitenbrunn 201 875 € 85 0 € 0 35 625 € 10 237 500 €
Celkem/Gesamt 1 732 288 €   90 024 €   215 674 €   2 037 986 €

Lead partner - město Boží Dar:

Projekt: „Klínovec - Přístupová komunikace"

Projekt je součástí velkého projektu „Regenerace vrcholu Klínovec", který obsahuje v rámci územního rozhodnutí řadu dílčích projektů. Jejich realizace vede k regeneraci oblasti Klínovce -nejvyššího vrcholu Krušných hor.
Předkládaný projekt má za cíl zlepšení dopravního propojení z hraničního přechodu Boží Dar - Kurort Oberwiesenthal na vrchol Klínovce s rozhlednou. Je to místo velice navštěvované turisty v průběhu celého roku.
Příjezd je od hraničního přechodu po silnici I/25, potom po silnici II/219 Boží Dar - Vejprty. Z ní odbočuje silnice III/2199, jejíž rekonstrukce je předmětem tohoto projektu.

Rekonstrukce komunikace: Projekt řeší pouze přístupovou komunikaci, nikoliv plochy na samotném vrcholu. Komunikace bude rozšířena ze současné šíře 5,5m na šíři 6,0 m ( min. šíře dle zákonných předpisů) + pruh 5,5m. Tento pruh bude využit na kolmé stání vozidel, kterých na Klínovec jezdí velké množství. Nově navržené zpevněné pruhy budou lemovány pouze zemní krajnicí. Toto řešení v zimním období výrazně zjednoduší odklízení sněhu pomocí těžké mechanizace.
Parkovací systém: Pro zajištění bezpečné dopravní situace budou z obou stran, tj. od Božího Daru i od Loučné pod Klínovcem v blízkosti odbočení ze silnice II/2199 osazeny informační tabule. Tyto tabule a na ně propojené indukční smyčky budou hlídat pohyby vozidel, které označí plnou naplněnost komunikace. Toto zařízení je důležité zejména z pohledu zimního provozu, úklidu sněhu, pohybu Horské záchranné služby, hasičů atd.
Součástí projektu jsou rovněž inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektrické vedení. Osvětlení komunikace je součástí projektu.
Dopravní značení je v souladu s ČSN 01 8020 a zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Projektový Partner PP01 - obec Breitenbrunn:

Oba projekty navazují na projekty, které obec Breitenbrunn předkládalo v projektu „Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří - I.etapa". 

Projekt: „Celní silnice OT Rittersgrün"

Jedná se o rekonstrukci komunikace, vč. osvětlení, spojující Rittersgrün (část obce Breitenbrunn) s hraničním přechodem Český Mlýn ( Böhmische Mühle). Tím dojde k odlehčení provozu na silniční komunikaci Rittersgrün - Kurort Oberwiesenthal a ke zvýšení bezpečnosti. Realizací projektu bude uskutečněno i napojení na síť turistických tras na české straně.

Projekt: „Propojení sítě turistických cest ze Schwarzenbergu přes Breitenbrunn na hraniční přechod Mílov"

Předmětem projektu je rekonstrukce částí úseků turistických cest ze Schwarzenbergu přes Breitenbrunn až na hraniční přechod Mílov. Tam bude napojena turistická trasa na sít turistických cest na českém území a vznikne tak rozsáhlá česko - německá dopravní/ komunikační síť.
Jedná se o úsek v okolí Breitenbrunnu a v Antonshöhe (část obce Breitenbrunn). Významné je, že realizací tohoto projektu bude zlepšeno propojení Boží Dar - Breitenbrunn - Aue-Schwarzenberg.

Postup prací sledujte ve fotogalerii:

Rekonstrukce komunikace

Hotová komunikace

 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

24.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit