oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Bezpečnost obyvatel Centrální Krušnohoří

Evropský fond pro regionální rozvojCíl 3

Projekt: 

„Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří" / „Feuer und andere Sicherheit der Bevölkerung in der Region Zentrales Erzgebirge“

Registrační číslo: 10001616

Plán výdajů:

Partner projektu Dotace EU % Státní-ČR % Obec/Město % Celková částka
Projektpartner Fördermittel der EU % Sachsens % Gemeinde/Stadt % Gesamtsumme
Boží Dar 741 337 € 85   43 608  5 87 217 10  872 162
Breitenbrunn 598 825 85  0 105 675 15  704 500
Kurort Oberwiesenthal 212 500 85  12 500 25 000 10  250 000
Loučná pod Klínovcem 20 276 85  1 192 2 386 15  23 854
Celkem/Gesamt 1 572 938   57 300   220 278   1 850 516 

Lead Partner: Město Boží Dar - starosta Ing. Jan Horník
Partner 001: Obec Breitenbrunn - starosta Ing. Ralf Fischer
Partner 002: Město Kurort Oberwiesenthal - starosta Ing. Mirko Ernst
Partner 003: Město Loučná pod Klínovcem - starostka Mgr.Jana Müllerová

Realizací projektu dojde k významnému posílení a zajištění bezpečnosti života a majetku obyvatel a návštěvníků. Jednotlivé projekty partnerů se vzájemně doplňují.

Realizace / Projektzeitraum:

11/2009 - 12/2013

Projekty jednotlivých partnerů:

Lead partner: Město Boží Dar

 1. Požární zbrojnice Boží Dar
 2. Pořízení speciálního hasičského vozidla pro přepravu osob se základním hasičským vybavením
 3. Pořízení speciálního policejního vozidla včetně potřebného zásahového vybavení pro Městskou policii Boží Dar

PP 001: Obec Breitenbrünn

 1. Sklad materiálu pro případ katastrofy pro obec Breitenbrunn včetně kliniky v Erlabrunnu
 2. Pořízení nákladního požárního vozidla

PP 002: Město Kurort Oberwiesenthal

 1. Pořízení hasičské cisterny
 2. Pořízení požárního žebříku HM 22

PP 003: Loučná pod Klínovcem

 1. Výměna a rekonstrukce požárních hydrantů ve městě 

Lead partner - Město Boží Dar

Projekt: „Výstavba požární zbrojnice - Boží Dar"
Nákup Pohotovostní vozidla pro JSDH Boží Dar
Nákup vozidla městské policie Boží Dar

Hasičská technika je v současně době umístěna v objektu, neodpovídá požadavkům na požární zbrojnici. Po výstavbě nové požární zbrojnice bude objekt původní zbrojnice sloužit pro garážování roleb a sněžných skútrů pořízených v rámci programů Phare CBC a Interregu IIIA a strojového parku na úklid města.

Partner PP 001 - Obec Breitenbrunn

Projekt: „Výstavba skladu materiálu pro případ katastrofy"
Jedná se o výstavbu skladu materiálu pro obec Breitenbrunn a kliniku Erlabrunn
Partner PP 002 Loučná pod Klínovcem

Projekt: „Výměna a rekonstrukce požárních hydrantů ve městě".
Realizace zajišťující bezpečnost obyvatel v souladu se zákonnými předpisy.

Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří

Základní stavbou tohoto projektu je stavba „Požární zbrojnice". Zhotovitelem stavby je společnost ABC Chomutov spol. s.r.o se sídlem v Chomutově.
Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Vítězem se stala společnost na základě předložení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou stavebních prací 14 095 526,- Kč vč. DPH 20%.

Stavba byla zahájen v 07/2012 a termín dokončení je 10/2013.

Postup stavebních prací v Božím Daru, ve výšce více než 1 000 m n.m., bude velice záviset nejen na zhotoviteli, ale i na klimatických podmínkách v této vysokohorské oblasti Krušných hor.

Postup stavby sledujte ve fotogalerii:

Stavba požární zbrojnice

Požární zbrojnice

Velitelský hasičský vůz

Vůz městské policie

Udržitelnost projektu v letech 2014 - 2019

Zpráva ke dni 31.12.2016

Celý projekt byl ukončen ke dni 31.8.2014. V rámci sledovaní udržitelnosti projektu všichni partneři podávají zprávy o udržitelnosti projektu na Centrum pro regionální rozvoj ČR, a každý rok pořádají společná hasičská cvičení hasičských sborů z obou stran hranice.

V roce 2015 bylo realizována společné hasičské cvičení 12.9.2015 v Božím Daru za účasti hasičských jednotek Božího Daru, Breitenbrunnu, Rittersgrünu, Kurort Oberwiesenthalu a Kovářské (za město Loučná pod Klínovcem).

V roce 2016 bylo první hasičské cvičení 18.6.2016 v Breitenbrunnu opět za účasti hasičských jednotek Božího Daru, Breitenbrunnu, Rittersgrünu, Kurort Oberwiesenthalu a Kovářské.

Tato cvičení vždy organizoval a zajišťoval hasičský sbor pořadatelského města/obce.

Ale pro ověření zabezpečení přeshraniční ochrany proti požáru, bylo přistoupeno k velkému taktickému cvičení a požádán Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje o jeho organizační zajištění.

Jednalo se tak o zatím největší cvičení, které se konalo 10.9.2016 v Loučné pod Klínovcem, které připravil Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

Námět cvičení: POŽÁR LESNÍHO POROSTU

Téma: Z důvodu nedbalosti turistů došlo v nepřístupném lesním terénu, na severovýchodním úpatí nejvyššího vrcholu Krušných hor, k požáru porostu, který se postupně rozšířil na plochu cca 3 ha. Událost byla ohlášena na HZS Ústeckého kraje, který na místo vyslal jednotky zařazené do 1.stupně poplachu. Po potvrzení rozsahu požáru byl vyhlášen 2.stupeň a následně 3.stupeň poplachu, byla vyžádána součinnost jednotek z Spolkové republiky Německo a byl požadován vrtulník pro letecké hašení a další speciální technika.

Organizace cvičení:

 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
 • Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
 • Ústecký kraj
 • Město Loučná pod Klínovcem

Počet jednotek hasičských sborů:

Česká republika:
Stupeň I: SDH Kovářská, SDH Vejprty, HZS Klášterec nad Ohří, SDH Kryštofovy Hamry
Stupeň II: SDH Boží Dar, HZS Chomutov, SDH Klášterec nad Ohří, SDH Kadaň, HZSP SD Doly Nástup Tušimice, SDH Málkov – Zelená
Svobodný stát Sasko:
Hasičské sbory: Breitenbrunn, Rittersgrün, Kurort Oberwiesenthal

Zapojení dalších složek IZS:

PČR – letecká služba
PČR – územní odbor Chomutov

Cíl cvičení:

Cílem taktického cvičení bylo procvičit nasazení jednotek PO při rozsáhlém požáru lesního porostu v centrální části Krušných hor. Vzhledem k plánovanému rozsahu cvičení byly připraveny dílčí rozehry situací pro zajištění potřebné dynamiky vývoje scénáře cvičení, včetně operačních skoků.

Dílčí cíle

 • Procvičit schopnosti jednotlivých hasičů a velitelů při složitém zásahu s velkým soustředěním sil a prostředků v rozsahu III.stupně poplachu.
 • Procvičit součinnost s jednotkami SDH obcí a HZS podniků zařazených do požárního poplachového plánu pro dané území.
 • Ověřit možnosti nasazení jednotek požární ochrany ze Spolkové republiky Německo při společném zásahu
 • Prověřit součinnost s jednotkami z Karlovarského kraje, které jsou zařazeny do požárního poplachového plánu pro dané území.
 • Procvičit součinnost s leteckou službou Policie České republiky při hašení lesního požáru pomocí vrtulníku, včetně možnosti plnění závěsného vaku pro letecké hašení.
 • Ověřit komunikaci v prostředí digitální i analogové rádiové sítě a možnosti spojení s dobrovolnými jednotkami v horském terénu.
 • Ověřit využitelnost a kapacitu vodních zdrojů při požáru s velkou potřebou hasebních látek, včetně prověření možnosti dálkové dopravy vody ve velkém objemu.
 • Procvičit nasazení a činnost stálého štábu velitele zásahu, včetně využití velitelsko-spojového vozidla pro činnost štábu.
 • Procvičit spolupráci s dalšími složkami IZS na místě zásahu.
 • Ověřit možnosti nasazení speciální techniky určené pro hašení a dopravu sil a prostředků v těžko přístupném terénu – CAS v provedení pro lesní hašení, Iron horse a ATV.

Závěr:

Všechny dílčí cíle cvičení byly splněny. Všechny jednotky se dostavily v požadovaných časech, s odpovídajícími silami a prostředky pro likvidaci požáru.

Zasahující vykonávali činnosti dle požadavku velitele zásahu a to s příkladným nasazením. Poprvé byl v rámci ÚO Chomutov použit dynamický vývoj scénáře cvičení v tomto rozsahu a tento model se plně osvědčil.

Hasičské cvičení 10.9.2016

Hasičské cvičení 17.6.2017

Hasičské cvičení 9.9.2017

Hasičské cvičení 8.9.2018

Hasičské cvičení 31.8.2019

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

01.03.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit