oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Oprava lesních cest „Kaffenberská“ a „Na Vraky“

Evropský fond Logo Program Interreg IIIA

Projekt:

„Oprava lesních cest „Kaffenberská“ a „Na Vraky“ – v k.ú. Boží Dar a Ryžovna, zařazených do sítě cyklotras ČR“

Stavba byla zahájena v červenci 2005. Dodavatel VIALIT Soběslav s.r.o.. Bylo nutno provést větší rozsah sanačních prací, než předpokládal projekt a to zejména na cestě „Na Vraky“. V podmáčených úsecích bylo nutno navézt větší množství lomového kamene než uvažoval projekt a následně byla provedena sanace dle projektu s použitím geotextilie. Byly prohloubeny a upraveny příkopy lesních cest, provedeny hospodářské sjezdy z cest pro lesní mechanizaci a propusty.. K dnešnímu dni jsou hotovy všechny podkladní vrstvy na obou cestách „Kaffenberská“ i „Na Vraky“. Před přerušením prací – na podzim 2005 - byly cesty upraveny tak, aby mohla být prováděna úprava lyžařských tras přes zimní měsíce. Zahájení prací závisí na klimatických podmínkách – předpokládáme koncem dubna – začátkem května 2006. Jako vícepráce bude opraven i mostek přes Černý potok.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Koncert Chorensemble Oberwiesenthal

02.12.2023 15:00 - 16:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit