oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Zvyšování druhové rozmanitosti v lesích

Evropský fond Logo Program Interreg IIIA

Projekt:

„Zvyšování druhové rozmanitosti v lesích obce Boží Dar“

Realizace projektu bude zahájena v květnu 2005. Výsadba jedlových a bukových sazenic mezi stávající smrkový les přispěje ke stabilizaci lesního porostu a celkové obnově krušnohorských lesů. Dokončeno bude do října 2006.

Kalendář akcí

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit