oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Krušnohorský česko-saský řezbářský a řemeslný plenér 2018

Evropský fond pro regionální rozvoj Interreg V ALogo Euregio Egrensis

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

Projekt: 

„Krušnohorský česko-saský řezbářský a řemeslný plenér 2018“

Registrační číslo: 0343-CZ-01.02.2018

Žadatel: Město Boží Dar
Projektový partner projektu: Město Annaberg - Buchholz
  • Žádost o poskytnutí dotace byla předložena městem Boží Dar dne 23. 01. 2018.
  • Lokální řídící výbor Euregia Egrensis projednal a schválil žádost na svém jednání dne 15. 03. 2018.
  • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 11. 05. 2018.

Doba realizace projektu:

od 01.04. do 30.09.2018.

Plán výdajů:

Dotační prostředky EU v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
14 689,69 85,00 2 592,30 15,00  17 281,99


Obsah podpory:
Organizace a realizace setkávání, výměna zkušeností, představení kulturních a sportovních akcí

Průběh realizace projektu

Ve dnech 25. – 28. července 2018 proběhl na Božím Daru Krušnohorský česko-saský řezbářský a
řemeslný plenér. Tři čeští (Antonín Dorazin, Josef Frnka, Zdeněk Vejražka) a pět německých (Henning Bathelt, Tino Schubert, Raik Zenger, Bernd Winter, Bernd Voigt) amatérských řezbářů vyřezali motorovými pilami dřevěné skulptury na téma Les živý a pohádkový. K dispozici měli dřeva z dubů, modřínů a smrků. Během těchto čtyř dnů všichni návštěvníci i obyvatelé města Boží Dar byli svědky vzniku čtrnácti dřevěných soch. Po skončení plenéru nechalo město Boží Dar tyto sochy natřít ochrannými nátěry a natrvalo osadit na Ježíškovu cestu, na oblíbené výletní místo rodin s dětmi, cyklistů a pěších. Návštěvníci všeho věku se nově mohou těšit mimo jiné na Rákosníčka s domečkem, princeznu se zlatou hvězdou na čele, kořenářku nebo si odpočinout na Vodovousově lavičce. Mezi novými sochami je i Marcebila, patronka Krušných hor.

Celá akce byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“

24.09.2023 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit