oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

První regionální naháňka

Evropský fond pro regionální rozvoj Interreg V ALogo Euregio Egrensis

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

Projekt: 

„První regionální naháňka“

Registrační číslo: 0449-CZ-23.08.2018

Žadatel: Město Boží Dar
Projektový partner projektu: Ökologischer Jagdverein Sachsen e.V.
  • Žádost o poskytnutí dotace byla zaregistrována dne 23. 08. 2018.
  • Lokální řídící výbor Euregia Egrensis projednal a schválil žádost na svém jednání dne 27. 09. 2018.
  • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 07. 12. 2018.

Doba realizace projektu:

od 01.08. do 14.12.2018.

Plán výdajů:

Dotační prostředky EU v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
6 398,46 85,00 1 129,14 15,00  7 527,60


Obsah podpory:
Organizace a realizace setkávání, výměna zkušeností, představení kulturních a sportovních akcí

Průběh realizace projektu

18. 10. 2018 se v okolí Božídarského Špičáku konala „První regionální naháňka“, finančně podpořena z Fondu malých projektů Euregia Egrensis.

Proč si jde parta lidí zastřílet za peníze EU? Logická otázka, která nejednoho napadne. Hlavním posláním současné generace lesníků je vypěstovat takový les, který vyhoví přírodním podmínkám i požadavkům společnosti v časovém horizontu cca 100 let. V období, kdy Česká republika čelí následkům změny klimatu a následně jedné z největších kůrovcových kalamit začíná být i největším konzervativcům jasné, že stejnověké smrkové lesy v budoucnosti zřejmě neobstojí. Je tedy třeba urychleně zajistit pokud možno levné a hlavně trvalé rozšiřování dřevinné skladby lesů na velikých plochách. Stávající stavy jelení zvěře v Krušných horách toto bohužel neumožňují.

Alternativou naháňky je tradiční individuální lov. Jeho efektivita i vlivem turistického ruchu v regionu bohužel klesá, časová náročnost na ulovení jednoho kusu jelení zvěře je minimálně 10 hodin. V turisticky nejzatíženějších částech regionu se ve večerních hodinách již nedá lovit téměř vůbec, a kolik lidí se může ráno denně věnovat lovu?

Z těchto důvodů se správci městských lesů Boží Dar a Jáchymov již v loňském roce dohodli na uspořádání společné veliké naháňky po vzoru saských kolegů. Možnost získání evropské dotace byl bonus, který umožnil tuto akci uspořádat přeshraničně, bezplatně a pojmout ji jako společné získávání zkušeností s myslivci a lesníky z obou stran hranice našeho regionu.

Příprava trvala více než jeden rok, prvním krokem je pečlivé naplánování a vybudování kvalitní infrastruktury, tedy naháňkových posedů umístěných do systému, který pokrývá únikové trasy zvěře a umožní jistou a bezpečnou střelbu, stávající posedy pro individuální lov na okrajích luk a pasek nejsou pro naháňku většinou využitelné. V okolí těchto posedů je třeba vyřezat průseky a odstranit větve překážející ve výhledu. Druhým krokem je zajištění dostatečného počtu dobře vycvičených psů, což se v dnešní době dá zajistit profesionální loveckou smečkou. A nakonec je nutné posedy obsadit disciplinovanými a pohotovými střelci.

Akce se konala ve čtvrtek 18. 10. 2018, lovilo se na ploše cca 700 ha, v oblasti mezi Myslivnami, Božím Darem a Abertamskou křižovatkou. Zúčastnilo se 80 střelců z české i saské strany Krušných hor, 17 psovodů a cca 40 psů. Střelci byli předem rozděleni do skupin po 6 osobách, které dovedli na posedy jednotliví závodčí. Každý při zápisu obdržel reflexní nákrčník a kartu se základními bezpečnostními zásadami a mapkou okolí svého posedu, kam měl po lovu zapsat svá pozorování. Střelci seděli na posedech cca 3 hodiny. Po obsazení posedů, honci se psy vyrazili současně z 5-ti míst a procházeli systematicky celé území, zvěř se dala do pohybu a byla lovena. Po konci lovu závodčí vyzvedli střelce z posedů a zorganizovali ošetření a transport zvěřiny. Po svezení ulovené zvěře proběhl výřad, předání úlomků lovcům a následně společný pozdní oběd s výměnou zážitků a zkušeností. Celkem bylo uloveno 8 kusů jelení zvěře.

Postřehy jednoho z organizátorů: Jako každá novinka, i tato akce se u části myslivecké veřejnosti setkala s nechutí a to již ve fázi plánování. Jak je v české kotlině zvykem, šlo spíše o drby a šeptandu o tom, jak chtějí na Božím Daru vyhubit zvěř. Otevřeně svůj nesouhlas projevili dva myslivci, kterým tímto děkuji za upřímnost. Vlastní provedení, ze kterého jsem měl největší obavy, proběhlo nad očekávání hladce, obsazení území proběhlo bez zmatků ve velice krátké době zejména díky bezchybné práci závodčích. Střelba lovců byla jistá a bezpečná. Po akci účastníci oceňovali zejména organizační formu a vysokou bezpečnost lovu. A pokud by jen toto byla jediná zkušenost a inspirace účastníků, pak akce splnila svůj účel.

Důvody relativně malého úlovku (který i přesto byl 25 % ročního odstřelu v městských lesích Boží Dar) budeme analyzovat po vyhodnocení údajů z karet lovců a GPS dat z obojků psů. Na základě těchto dat provedeme doplnění infrastruktury a úpravy strategie lovu při dalších naháňkách.

Do budoucna se naháňka se slíděním minimálně v lesích měst Boží Dar a Jáchymov stane doplňkem individuálního lovu, postupně by se měl zvyšovat podíl zvěře ulovené tímto způsobem. Za zamyšlení jistě stojí formy bližší spolupráce mezi sousedními honitbami a koordinace termínů společných lovů. To bude minimalizovat riziko střetů s návštěvníky oblasti a posílí i společenský rozměr myslivosti.

Ing. Karel Picura, správce městských lesů, Boží Dar

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“

21.04.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit