oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Vánoce v Krušných horách

Evropský fond pro regionální rozvoj Interreg V ALogo Euregio Egrensis

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

Projekt: 

„Vánoce v Krušných horách“

Registrační číslo: 0451-CZ-09.08.2018

Žadatel: Město Boží Dar
Projektový partner projektu: Obec Breitenbrunn
  • Žádost o poskytnutí dotace byla zaregistrována dne 09. 08. 2018.
  • Lokální řídící výbor Euregia Egrensis projednal a schválil žádost na svém jednání dne 27. 09. 2018.
  • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 07. 12. 2018.

Doba realizace projektu:

od 01.08.2018 do 15.02.2019

Plán výdajů:

Dotační prostředky EU v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
12 741,37 85,00 1 129,14 15,00  14 989,86


Obsah podpory:
Organizace a realizace setkávání, výměna zkušeností, představení kulturních a sportovních akcí

Průběh realizace projektu

První adventní neděli, tedy 2. prosince 2018, byly na Božím Daru k vidění ukázky krušnohorských řemesel, jako je řezbářství a výroba perníčků, vánočních dárků a vánočních ozdob. Vše bylo zakončeno rozsvícením vánočního stromu. Akce byla díky dotačnímu projektu spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Součástí projektu bylo i mimo jiné pořízení tradičních ručně vyřezávaných dřevěných oblouků (Schwibbogen), které během dalších vánočních období budou zdobit radnici města.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit