oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Krušnohorský česko-saský řezbářský plenér 2019

Evropský fond pro regionální rozvoj Interreg V ALogo Euregio Egrensis

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

Projekt: 

„Krušnohorský česko-saský řezbářský plenér 2019“

Registrační číslo: 0473-CZ-05.02.2019

Žadatel: Město Boží Dar
Projektový partner: obec Breitenbrunn
  • Žádost o poskytnutí dotace byla předložena městem Boží Dar dne 30. 01. 2019.
  • Lokální řídící výbor Euregia Egrensis projednal a schválil žádost na svém jednání dne 21. 03. 2019.
  • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 14. 06. 2019.

Doba realizace projektu:

od 27.03. do 30.09.2019.

Plán výdajů:

Dotační prostředky EU v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
14 918,23 85,00 2 632,63 15,00  17 550,86


Obsah podpory:
Organizace a realizace setkávání, výměna zkušeností, představení kulturních a sportovních akcí

Průběh realizace projektu

Ve dnech 24. – 27. července 2019 proběhl na Božím Daru Krušnohorský česko-saský řezbářský plenér. Tři čeští (Antonín Dorazin, Josef Frnka, Zdeněk Vejražka) a tři němečtí (Henning Bathelt, Tino Schubert, Raik Zenger) amatérští řezbáři vyřezali motorovými pilami dřevěné lavičky a skulptury. Během těchto čtyř dnů všichni návštěvníci i obyvatelé města Boží Dar byli svědky vzniku dvanácti řezbářských děl. Po skončení plenéru nechalo město Boží Dar lavičky a skulptury natřít ochrannými nátěry a natrvalo osadit na Ježíškovu cestu, na oblíbené výletní místo rodin s dětmi, cyklistů a pěších.
Součástí plenéru byla i řezbářská dílnička, ve které si děti stloukly z přichystaných dřevěných polotovarů ptačí krmítka, a které si pak odnesly domů.

Celá akce byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit