oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Využití moderních interaktivních technologií

Evropský fond pro regionální rozvojInterreg V A

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“
kód CCI:2014TC16RFCB017

Projekt: 

„Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví“

Registrační číslo: 100283815

Lead partner projektu: Město Ostrov
Projektový partner 1: Město Boží Dar
Projektový partner 2: Gemeinde Breitenbrunn
Projektový partner 3: Groβe Kreisstadt Annaberg-Buchholz
 • Dne 14. 5. 2018 byl projekt schválen Monitorovacím výborem a dne 4. 12. 2019 jím byla schválena změna projektu.
 • Celkový rozpočet projektu za všechny projektové partnery je 155.054,00 EUR.

Doba realizace projektu:

od 17.05.2016 do 30.09.2021.

Plán výdajů města Boží Dar:

Dotační prostředky EU v € % Dotační prostředky ČR v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
40 386,90 85,00 2 375,70 5,00  4 751,40 10,00  47 514,00


Opatření:
Společný vývoj koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management

Prioritní osa:
Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Investiční priorita:
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora a zintenzivnění udržitelného cestovního ruchu jako důležitého pozitivního prvku ochrany přírodní a kulturní krajiny, přičemž zintenzivnění česko-německé spolupráce v oblasti kultury a budování a rozšiřování společného kulturního cestovního ruchu ve společném území bude zároveň významným přínosem při posilování konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu, v němž převažují místní malé a středně velké podniky. Posílením výkonnosti infrastruktury cestovního ruchu pomocí spolupráce jednotlivých destinací, společným marketingem a společným vývojem produktů tak bude významně podpořen udržitelný hospodářský rozvoj území.

Obsah projektu / aktivity projektu:

 • Analýza webových prostředí kooperačních partnerů
 • Vývoj a instalace aplikačního datového serveru
 • Vývoj a instalace softwarových modulů pro automatický převod dat na společný server a oboustrannou denní aktualizaci dat
 • Prvotní sběr a zatřídění dat
 • Vytvoření struktury obsahu aplikačního serveru
 • Adaptace stávajících či vývoj a zprovoznění nových webových modulů
 • Výstupní aplikace pro internet
 • Aplikace pro chytré telefony
 • Aplikace pro vytváření QR kódů
 • Převod a vložení stávajících stacionárních dat do systému
 • Propojení toku dat všech kooperačních partnerů přes společný server
 • Správa společného serveru
 • Školení personálu infocenter
 • Poskytování helpline podpory
 • Nákup fotografií
 • Grafické práce
 • Tisk a distribuce map zájmového území

Realizací projektu vznikne unikátní datové centrum (DC) s vlastním aplikačním softwarem, jehož informační datová základna poskytne informace pro nejširší okruh uživatelů. Jedinečnost projektu spočívá v myšlence sdílení dat kooperačních partnerů, tedy měst a obcí, jejichž turisté jsou v tuto chvíli odkázáni na lokální zařízení, ze kterých jsou poskytovány informace pouze o místě a aktivitách v jediném konkrétním prostředí. Každý z kooperačních partnerů má své datové i softwarové prostředí. Z tohoto důvodu je v tuto chvíli automatická výměna a sdílení dat bez dalšího zdvojování práce při jejich poskytování jiné straně, prakticky vyloučena.

Díky realizaci tohoto projektu bude možné, s pomocí webhostingu a nových webových rozhraní, data všech kooperačních partnerů propojit. Systém bude kromě předdefinovaných „pevných“ údajů (turistické cíle, adresy, kontakty, fotografie) využívat zejména aktuální vybraná data z webů kooperačních partnerů (kulturní akce a kulturní kalendáře, sympozia, nabídka kulturního i sportovního vyžití, interaktivní mapy, otevírací doby muzeí, infocenter apod.) a bude přes administrátora umožňovat i přístup malým a středním firmám z řad privátních subjektů, nabízejících služby v oblasti cestovního ruchu.

Turisté tak prostřednictvím softwarové aplikace v reálném čase získají ucelený přehled o turistických i kulturních nabídkách z celé destinace a budou tak informováni o všem důležitém, co mu může při rozhodování o trávení volného času v destinaci pomoci.

Systém bude denně aktualizován. Součástí projektu je kromě pronájmu hostitelského serveru také vývoj nezbytných webových modulů, díky kterým budou data automaticky odesílána do systému bez další administrativní zátěže. Důležitou aktivitou projektu je také vytištění jednotných turistických map pro celé území.

Cílové skupiny:

 • Všechny skupiny turistů z České republiky a Svobodného státu Sasko
 • Všichni turisté v zimní a letní sezoně
 • Místní obyvatelé

INFO KIOSEK

Nabízíme bezplatné zveřejnění nereklamního sdělení informací regionálních subjektů, např. o pořádané akci, na www.infokiosek.eu. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odkazy na části projektu realizovanými jednotlivými kooperačními partnery:

Město Ostrov

Gemeinde Breitenbrunn

Groβe Kreisstadt Annaberg-Buchholz

 

Kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Zetková
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Průběh realizace projektu

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

01.03.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit