oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Znovuoživené Krušnohoří

Evropský fond pro regionální rozvojInterreg V A

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“
kód CCI:2014TC16RFCB01

Projekt: 

„Znovuoživené Krušnohoří“

Registrační číslo: 100283813

Lead partner projektu: Antikomplex - hnutí proti xenofobii, z. s.
Projektový partner projektu 1: Abertamy
Projektový partner projektu 2: Boží Dar
Projektový partner projektu 3: Jáchymov
Projektový partner projektu 4: Loučná pod Klínovcem
Projektový partner projektu 5: Ostrov
Projektový partner projektu 6: Breitenbrunn
Projektový partner projektu 7: Annaberg-Buchholz
  • Žádost o poskytnutí dotace byla předložená Lead partnerem – spolkem Antikomplex - dne 13.3.2018
  • Monitorovací výbor projednal a doporučil žádost na jednání dne 14. – 15.5.2018
  • Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 03.07.2018

Doba realizace projektu:

od 13.05.2016 do 31.03.2021.

Plán výdajů:

Kooperační partner Dotační prostředky EU v € % Dotační prostředky ČR v € % Vlastní prostředky v € % Celková částka financování v €
LP - Antikomplex - hnutí proti xenofobii, z.s. 329 646,83 85,00 19 390,99 5,00 38 781,98 10,00  387 819,80
PP 1 - Abertamy 10 567,20 85,00 621,60 5,00 1 243,20 10,00 12 432,00
PP 2 - Boží Dar 11 953,30 85,00 703,13 5,00 1 406,28 10,00 14 062,71
PP 3 - Jáchymov 51 870,16 85,00 3 051,18 5,00 6 102,38 10,00 61 023,72
PP 4 - Loučná pod Klínovcem 8 449,76 85,00 497,04 5,00 994,10 10,00 9 940,90
PP 5 - Ostrov 18 059,16 85,00 1 062,30 5,00 2 124,62 10,00 21 246,08
PP 6 - Breitenbrunn 10 917,51 85,00 0,00 0,00 1 926,63 15,00 12 844,14
PP 7 - Annaberg-Buchholz 15 320,51 85,00 0,00 0,00 2 703,62 15,00 18 024,13
Celkem 456 784,43 85,00 25 326,24   55 282,81   537 393,48


Prioritní osa:
Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Investiční priorita b):
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Cíl projektu:

Projekt představuje přínos pro zúčastněné obce a města v rozvoji turistiky a v zachování kulturního dědictví, které již není v krajině viditelné nebo se rozpadá. Výstupy projektu umožní vidět a prožít něco, co v Krušných horách již dávno není či už nežije. Znovuoživíme dějiny, osobnosti a konkrétní situace, které se zde staly a návštěvník je bude moci na vlastní oči, pomocí technologie rozšířené reality, zažít.

Cílem projektu je vytvořit zážitková místa v centrálním Krušnohoří, které bude možné navštívit samostatně či spojit ve výlet pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Chceme umožnit zažít ve formě inscenovaných scének na vlastní kůži historickou krajinu, tradice a osobnosti Krušných hor přímo na autentických a konkrétních místech.

"Rozšířená a virtuální realita" je moderním prostředkem jak oživit historii nebo spojit fantasii a realitu. Virtuální realita funguje jako stroj času, kterým se můžeme ocitnout v situaci, kdy např. Anton Günther složil píseň "Es ist Feierabend" a jako prvním ji zahraje právě vám.

Dalším cílem projektu je zabezpečit či zachránit některou z památek, které se nacházejí ve stavu rozpadu. Tohoto cíle budou dosahovat města Jáchymov, Abertamy a Boží Dar. Cílem není kompletní obnova místa, ale jeho konzervace a vytvoření památky svého druhu.

Třetím cílem je uskutečnění akce „Den znovuoživeného Krušnohoří“, v rámci kterého se obyvatelé a další zájemci dozvědí o projektu, jeho tématech a místech vizualizací. Toto setkání bude spojeno s komentovanou prohlídkou míst vizualizací a sanací, drobným pohoštěním a uměleckou produkcí. Hlavním bodem programu bude ale představení okruhů a vizualizací na katastrech dalších partnerských měst.

Krušné hory jsou tím druhem regionu, který zažil svoji největší slávu v minulosti a ta je často v krajině již neviditelná či nezřetelná. Proto je potřeba tyto situace, objevy, osobnosti, události představit pomocí virtuální a rozšířené reality. Dnešní doba s rozšířením "smart" technologií je vhodná pro tento druh poznávání.

Obsah projektu / aktivity projektu:

Výsledkem projektu bude 39 vizualizací na území katastrů sedmi měst v Krušnohoří. Tyto vizualizace bude možné spustit na smart zařízeních - telefon, tablet, notebook.

Annaberg - Buchholz Silberbergwerk "Im Gösner" - vstupní vizualizace
Silberbergwerk "Im Gösner" - dva horníci na žebříku
Silberbergwerk "Im Gösner" - síť štol z pohledu z povrchu
Silberbergwerk "Im Gösner" - pracující horník
Annaberger KÄT
Breitenbrunn Lovecký zámeček
Typická zemědělská krajina a ochrana krajiny
Farář Wolfgang Uhle
Úzkorozchodná dráha v Rittersgrün
Uhlíř Alwin Teumer
Abertamy Rukavičkářské závody
Červená jáma - Setkání s Marcebilou, propad červené jámy
Čedičový důl na Hřebečné
Náměstí v Abertamech – život v Abertamech v průběhu staletí
Boží Dar Halbmeil - zaniklá osada, hraniční přechod
Wunderblume, bývalý slavný hostinec
Dům Antona Güntera
Sejpoviště Boží Dar
Klínovec - příběh hotelu
Práce horníků v dole Johannes
Loučná pod Klínovcem Zaniklá osada Königsmühle
Vápenka – technologie a historie pálení vápna
Na bídě – příběh malíře Gustav Zindela
Hřbitov nad Loučnou - vyprávění a hádky pamětníků o dějinách města
Jáchymov Marie Curie a její objev Radia - u lázní Jáchymov
Popov a Popovské lípy - příběh zaniklé osady
Klášter na Mariánské - příběh poutního kostela a mnichů 
Hutberg – jáchymovská promenáda
Šlikovský hrádek
Důl Svornost
Před lékárnou s G. Agricolou
Královská mincovna Jáchymov
Ostrov Lovecký zámeček - jeho sláva a honitby a lovy
F.S. Augusta - markraběnka Bádenská a zámecký park
J.C.F.Fischer - barokní skladatel a klášterní areál
Velkovévoda Leopold Toskánský - starosta města
Nové město a jeho výstavba
Pivovar Weber a jeho sláva

Průběh realizace projektu

V lednu 2019 byl projekt v současné podobě schválen zastupitelstvem města. V průběhu roku 2019 se zpracovávaly rešerše, zatím jen v obecné rovině.

Rešerše byly použity k vytvoření vizualizací. Na určených místech jsou umístěny informační tabule s QR kódy, které umožňují prohlížení v aplikaci.

Na místě bývalého hostince Wunderblume byly odstraněny náletové dřeviny a upraveno okolí.

V květnu 2021 byla připravena centrální kampaň na propagaci projektu na Facebooku a současně každý partner projektu propaguje svou část sám. Boží Dar nechal vytisknou letáky a informační cedule, které jsou umístěny v Infocentru, na autobusové zastávce a na benzínové pumpě a informují o způsobu fungování aplikace.

Pro větší komfort návštěvníků bylo zakoupeno 10 tabletů, na kterých je nahrána aplikace ZNKR – Živé hory. Tablety si mohou návštěvníci půjčit v Infocentru.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

24.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit