oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Obnova veřejného osvětlení ve městě Boží Dar

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
Program obnovy venkova - podprogram č. 1

Projekt: 

„Obnova veřejného osvětlení ve městě Boží Dar“

Předmětem realizovaného projektu byla obnova části veřejného osvětlení. Technický stav zastaralých světelných bodů historických luceren byl dožilý, tedy byl v nevyhovujícím stavu.

Díky projektu bylo obnoveno několik zastaralých konstrukčních elektroinstalačních prvků a stávající světelné body byly vyměněny za úsporné LED technologie.

Projekt byl realizován od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 a byla na něj poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši 277.337,00 Kč.

 

Živý kraj

www.zivykraj.cz

 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

24.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit