oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Libreto expozice pro Krušnohorské muzeum na Božím Daru

MK ČR

Program podpora pro památky světového dědictví

Projekt: 

„Libreto expozice pro Krušnohorské muzeum na Božím Daru“

Předmětem projektu je zpracování výstavního záměru, libreta a technického scénáře expozice pro chystané Krušnohorské muzeum Miriquidi na Božím Daru. Muzeum vznikne z nevyužívaných objektů a venkovních ploch bývalé celnice na hraničním přechodu Boží Dar – Oberwiesenthal. Pro muzeum již byla zpracována studie konverze a rekonstrukce. Pro efektivní vypracování projektové a realizační stavební dokumentace, která bude v souladu s potřebami stálé expozice krušnohorských hornických artefaktů, je nutné odborně zpracovat výstavní záměr, libreto a technický scénář. Z těchto podkladů bude vycházet vybraná projekční kancelář při zpracování projektových prací, za účelem získání stavebního povolení a samotné realizace rekonstrukce stavebních objektů včetně přilehlého okolí. Všeobecně bude zpracováno především téma hornické expozice a s ním úzce spjatá související témata, a to včetně návrhů rozvržení výstavního mobiliáře jako jsou vitríny, panely, modely apod. a doprovodné programy.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit