oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Vybudování a uplatnění na trhu Sasko - Česká Silberstrasse (Stříbrná stezka)

Evropský fond pro regionální rozvojCíl 3

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Hlavním cílem projektu je seznámit veřejnost, především turisty a návštěvníky Krušných hor, ale i místní obyvatelstvo na obou stranách hranice, s hornickými památkami a s historií hornictví na tzv. Stříbrné stezce v Krušných horách. Partnery projektu jsou město Bad Schlema jako hlavní partner, saská města Annaberg, Aue, Oelsnitz, Freiberg a turistický spolek TVE, na české straně to jsou města Boží Dar, Jáchymov a Ostrov. Celkové náklady projektu jsou 775 203 EUR, z toho podíl města Boží Dar je 51 732 EUR. Projekt je financován z ERDF z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Hlavními aktivitami projektu je vytvoření loga Stříbrné stezky, silniční vyznačení Stříbrné stezky po celé její délce, vytvoření internetových stránek, putovní výstavy, propagačního filmu, vydávání různých publikací - cestovní průvodce, kniha, katalog, různé druhy letáků, mapa, pořízení suvenýrů pro turisty. Město Boží Dar bude vydávat 5 druhů letáků o městech Boží Dar, Jáchymov, Ostrov, o pamětihodnostech na Stříbrné stezce na české straně Krušných hor a o Stříbrné stezce obecně. Další aktivitou města Boží Dar je pořízení automatu na pamětní mince a dovybavení muzea v Božím Daru.

Mapa Stříbrná stezka

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit