oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Společný Fond malých projektů 2007-2013

Evropský fond pro regionální rozvojCíl 3

Projekty:

„Vylepšení turistické infrastruktury“

Cílem projektu bylo opravit přístřešky do nepohody na nejfrekventovanějších turistických cestách v okolí Božího Daru, v blízkosti přechodů do Německa, doplnit či opravit značení turistických cest, na hraniční přechody umístit informační tabule o rozlišnostech českého a německého turistického značení. Tabule jsou umístěny na přístřešcích do nepohody na hraničních přechodech (Mílov, Hubertky, Tellerhäuse, Boží Dar celnice), jsou v českém a německém jazyce a graficky znázorňují, jak jsou v Česku a v Německu značeny cyklistické, turistické, nordic walking a běžecké trasy. V rámci projektu byly vytištěny nové mapky Ježíškovy cesty s vyznačením obou okruhů a jednotlivých přístřešků do nepohody v českém a německém jazyce. Všechny uvedené aktivity zvýší komfort českých a německých turistů navštěvujících Boží Dar a okolí.

pdf.png Leták ke stažení

„Ježíškova cyklostezka zdatnosti“

Cílem projektu bylo nabídnout dětem v oblasti Božího Daru novou sportovní aktivitu na Ježíškově cestě. Podél cesty bylo vybudováno 6 úseků pro jízdu na kolech, kde budou děti stále po dozorem rodičů a přitom si budou moci trénovat jízdu na kole v terénu. Úseky jsou vyznačeny směrovkami. V rámci projektu byly vytištěny mapy Ježíškovy cesty s vyznačením obou okruhů, přístřešků, cyklo-úseků a na zadní straně mapy jsou tipy na výlety pro děti a jejich rodiče v nejbližším okolí Božího Daru.

pdf.png Leták ke stažení

„Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého na Mílově - symbol usmíření mezi Čechy a Němci“

Cílem projektu bylo znovu obnovit kapli sv. Jana Nepomuckého na Mílově, v osadě, která se nacházela přímo na česko-saské hranici. Původní kaple byla využívána k motlitbám německých i českých obyvatel této oblasti a poutníky na frekventované cestě spojující Breitenbrunn a Boží Dar. V roce 1953 došlo vyhnání obyvatel Mílova a zboření kaple, v roce 2013 je tedy právě 60. výročí jejího zničení. Obnovená kaple na stávajících základech se stane poutním i turistickým cílem s historickým duchovním rozměrem a zároveň symbolem opětovného srůstání obou národů a odpuštění. Vznikne tak nové místo pro spontánní setkávání Čechů a Němců při společné motlitbě a rozjímání. Poutní stezka z Božího Daru a Breitenbrunnu ke kapli připomene místa původního osídlení a jejich pohnutou historii.
Kaple se začala stavět 27. září 2013 a dokončena byla 31. října 2013.

pdf.png Mapa malá pdf.png Mapa velká

„Z Breitenbrunnu přes Boží Dar až na Klínovec“

Obsahem a cílem projektu bylo zmapování místních historických sounáležitostí v oblasti obcí Breitenbrunn, Oberwiesenthal a Boží Dar. Projekt se skládal čtyř částí:

  1. Ze sběru ještě dostupných informací od žijících pamětníků především v sousedním Sasku a z vypracování jejich prezentace pro veřejnost ve výstavních prostorech (libreto výstavy v Muzeu Boží Dar a ve věži na Klínovci).
  2. Z pořízení vybavení (vitríny) pro prezentaci historie česko-saského pohraničí Centrálního Krušnohoří. Vitríny byly pořízeny pro Muzeum Boží Dar a pro výstavní prostory ve věži na Klínovci.
  3. Z vydání brožury "Z Breitenbrunnu přes Boží Dar až na Klínovec", ve které je prezentováno především období 21. století života místních obyvatel.
  4. Z prezentace projektu v prostoru Muzea Boží Dar, ve věži Klínovec a v Beitenbrunnu.

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“

21.04.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit