oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Stavební úpravy Radnice

Evropský zemědělský fond Logo Program rozvoje venkova
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt: 

„Stavební úpravy Radnice Boží Dar č.p. 1“

Reg. číslo: 07/002/3212a/341/001101

Radnice Boží Dar

Objekt radnice je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Je veden v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 4550/4-769 od r. 1963. V objektu je v současné době umístěn nejen Městský úřad, ale i ordinace praktického lékaře, Městská knihovna s veřejně přístupným internetem a je místem zájmových kroužků dětí a mládeže ( jazykové kroužky, tělovýchovné kroužky). Všechny prostory jsou velice stísněné, nevyhovující pro denní vyřizování všech činností městského úřadu i činností a povinností úzce souvisejících : investiční činnost, czech point, kancelář správce Lesů města Boží Dar. Město nemá žádné prostory pro řádnou archivaci správní, účetní a projektové dokumentace. Navíc budova radnice slouží i pro pořadatele sportovních akcí pro širokou veřejnost - např. „Karlův běh“ atd.
Realizací projektu budou vytvořeny dostatečné prostory nejen pro kanceláře, archiv, knihovnu, ordinaci praktického lékaře s čekárnou pro pacienty, ale po přesunu kanceláří z přízemí do II.NP, bude Infocentrum, sídlící ve Vlastivědném muzeu, přestěhováno do uvolněných prostor.
Vybavení budovy výtahem umožní bezbariérový přístup všem občanům.
Realizace projektu má význam i pro okolní obce. Vzhledem k tomu, že Boží Dar je zakládajícím členem sdružení obcí: Sdružení centrální Krušnohoří ( SCK) a Sdružení obcí Krušnohoří pro odpady (SOKO) a dále spolupracuje s řadou německých obcí a měst ( Kurort Oberwiesenthal, Breitenbrunn, Rittersgün a dalšími) uskutečňuje se mnoho společných jednání na Městském úřadě Boží Dar.

Celkový rozpočet stavby: 12 294 890 Kč ( vč. DPH)  
Nezpůsobilé výdaje: 861 830 Kč (nábytek,TDI, administrace)  
Způsobilé výdaje: 11 433 060 Kč 100%
Z toho dotace z PRV 10 289 754 Kč 90%
Město Boží Dar 1 143 306 Kč 10%

Termín plnění – předložení žádosti o poskytnutí dotace: 18.10.2009

Postup realizace projektu můžete sledovat ve fotogalerii:

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit