oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Rekonstrukce komunikací II.etapa

Evropský zemědělský fond Logo Program rozvoje venkova
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt: 

„Boží Dar – Rekonstrukce komunikací II.etapa – větev C 1 a větev T – rekonstrukce mostku“

Reg.číslo: 07/002/3211a/341/000487

Rekonstrukce komunikací

Kvalitní komunikace, dostatek parkovacích míst – to vše vytváří předpoklady pro další rozvoj turistického ruchu. Je to nezbytný, ale současně drahý krok, neboť to představuje rekonstrukci místních komunikací v celé tloušťce, včetně případných přeložek inženýrských sítí, vytvoření parkovacích míst a současně řešit je třeba řešit odvodnění komunikací.
Z důvodů značných finančních nákladů byla projektová dokumentace zpracována s rozdělením do několika realizačních etap a jednotlivých větví a tak bylo vydáno i stavební povolení.
Mostek na větvi T je v havarijním stavu a ohrožuje bezpečnost provozu. Navíc, v případě náhlého jarního tání, může být příčinou zatopení okolních domů. Jeho rekonstrukce je tedy velice naléhavá.
Součástí projektu jsou i komplexní parkové úpravy na náměstí.
Tím velice získá vzhled města a vyrovná se sousedním německým městům (Kurort Oberwiesenthal). Toto srovnávání probíhá nejen ze strany zahraničních ale i českých návštěvníků a v současném konkurenčním prostředí turistických destinací je důležité příjemné, vlídné prostředí. To je ovšem důležité i pro obyvatele Božího Daru.

Celkový rozpočet stavby: 4 849 038 Kč ( vč. DPH) 100%
Z toho dotace z PRV 4 364 134 Kč 90%
Město Boží Dar 489 904 Kč 10%

Termín plnění - předložení žádostí o poskytnuté dotace: 31.07.2009 

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka kostela sv. Anny

31.05.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit