oficiální stránky
info@bozidar.cz
+420 603 539 020

Regenerace historických kašen, pítek + pramenišť

Evropský zemědělský fond Logo Program rozvoje venkova
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt: 

„Regenerace historických kašen, pítek + pramenišť, Boží Dar“

Reg.číslo 08/005/3211a/341/001299

Park uprostřed Božího Daru
Park uprostřed Božího Daru - poblíž pomníku budou umístěny dvě kašny

Významným faktorem pro celoroční turistickou návštěvnost je nejen rekreační hodnota krajiny, dostatek sportovních aktivit, ale i celkový vzhled města, atraktivita prostředí.

Ze starých, historických pramenů a kronik města vyplývá, že přirozená prameniště v intravilánu města byla dříve podchycena do několika pítek a kašen. Ale v průběhu devastace celého pohraniční po 2.světové válce došlo k tomu, že tato kamenná pítka a kašny byly bohužel devastovány. Jsou to nyní buď kamenná koryta, nebo nevzhledné betonové konstrukce. Přívody vody k nim jsou rovněž ve špatném technickém stavu.

Realizací projektu vzniknou kašny, které budou odpovídat historickému vzhledu města. Rovněž tak i menší pítka. Okolí kašen bude doplněno sadovou úpravou.

Realizace bude dokončena do konce roku 2010.

Postup realizace projektu můžete sledovat ve fotogalerii:

Kalendář akcí

Nejbližší akce

Komentovaná prohlídka „Po stopách Antona Günthera“

21.04.2024 17:00 - 19:00

Co je nového?

Nezapomeňte navštívit