Official pages
info@bozidar.cz
+420 603 539 020
Naučná stezka Horní Blatná - Vlčí jámy

Nature Trail Horní Blatná – Vlčí jámy

The nature trail Horní Blatná – Vlčí jámy (The Wolf Pits) is in fact a circuit starting and ending in Horní Blatná. The circuit measures almost 5 km and there are 7 signboards with Czech and German text placed along the path.

Stops on the Nature Trail Horní Blatná - Vlčí jámy:

  1. Welcome in Horní Blatná
  2. Tin Deposits
  3. Blatenský kanál (Blatná Water Ditch)
  4. Forests (Blatenský vrch – a hill with a lookout tower)
  5. Ledová jáma (The Ice Pit)
  6. Vlčí jáma (The Wolf Pit)
  7. House No. 127 (Museum of Horní Blatná)

The plan of the Nature trail Horní Blatná – Vlčí jámy (The Wolf Pits)

The path begins in the square in Horní Blatná where you can park your car with no trouble. You can learn the basic information about Horní Blatná from the first signboard.

Z náměstí se vydáte po žluté turistické značce k bývalému dolu Konrád, odtud už je blízko k technické památce Blatenskému příkopu a pak vás čeká docela nároční výstup na Blatenský vrch, který si můžete prodloužit o další 85 schodů při výšlapu na zdejší rozhlednu. Z Blatenského vrchu sejdete k Ledové jámě - 15 m hluboké propadlině dolu Jiří, v níž se drží po celý rok sníh. Odtud už dojdete k Vlčí jámě, která vznikla propadnutím dolu Wolfgang, který byl jedním z největších dolů v okolí. Ve svém nejhlubším místě dosahoval hloubky až 85 metrů. Ledová jáma a Vlčí jáma společně tvoří přírodní památku s názvem Vlčí jámy.

From the square, the yellow-marked touristic trail will take you to a former mine Konrád. From there, you are very close to the technical monument Blatenský water ditch, and after that a quite demanding climbing up to the Blatenský vrch (Blatenský Hill) follows which you can make even longer by climbing another 85 stairs when getting to the top of the local lookout tower. From Blatenský vrch, you will go down to Ledová jáma (the Ice Pit) – 15m deep collapsed mine Jiří (George) which preserves ice all year long. From there, you will get to Vlčí jáma (the Wolf Pit) which was formed when one of the biggest mines in the area – the Mine Wolfgang – collapsed. In its deepest part, it reached the depth of almost 85 metres. Ledová jáma and Vlčí jáma form together the natural attraction called Vlčí jámy (The Wolf Pits).

For more information about Vlčí jámy contact the Tourist Office in Boží Dar. Contact »

informaceFrom the Nature trail Horní Blatná - Vlčí jámy, you can reach another interesting nature trail Blatenský příkop (Blatná Ditch).

ubytování Are you looking for accommodation in Boží Dar? Check out the offers and book your accommodation online. An overview of accommodation »

Don’t forget to visit